Οι τομείς δικαίου μου

Μετά την ολοκλήρωση της νομικής τους κατάρτισης, όλοι οι δικηγόροι είναι σε θέση να εργαστούν σε οποιαδήποτε νομική κατάσταση και να αντιμετωπίσουν τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν. Ωστόσο, οι περισσότεροι από αυτούς επιλέγουν να επικεντρωθούν και να ειδικευτούν σε ορισμένους τομείς του δικαίου. Και για καλό λόγο:

Κάθε τομέας δικαίου απαιτεί διαφορετικές προσεγγίσεις, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Επιπλέον, το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται συχνά στις λεπτομέρειες. Η πλήρης γνώση όλων των πτυχών σε κάθε τομέα του δικαίου είναι απλώς αδύνατη. Η στοχευμένη εξοικείωση με ορισμένους τομείς του δικαίου είναι επομένως απαραίτητη προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές σε αυτούς τους τομείς και να υποστηρίξει τον πελάτη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για το λόγο αυτό, επικεντρώνομαι κυρίως στους ακόλουθους τομείς του δικαίου: